Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Narniaaa
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viazzuuoo zzuuoo
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaucieknijmi ucieknijmi
Narniaaa
2713 dfa7 390
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viaucieknijmi ucieknijmi
(5) Me gusta | Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaucieknijmi ucieknijmi
Narniaaa
najgorzej jest, kiedy między ludźmi jest chemia i nie wiedzą, co z tym zrobić.
— m.
Narniaaa
9959 e981 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapimpmyheart pimpmyheart
Narniaaa
Ja po prostu się zakochałem. (...) I wiem, że to kretyńsko brzmi. 
— Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapimpmyheart pimpmyheart
Narniaaa
4827 6080
Tak bardzo Cię kocham
Narniaaa
5714 b55b 390
Reposted fromkropq kropq viasunsexdrugs sunsexdrugs
Narniaaa

Jakub Żulczyk

''Chcę ją pocałować, i trafiam w powietrze. Chcę coś do niej powiedzieć, ale gadam do siebie.''
Reposted fromatlantyda atlantyda viasunsexdrugs sunsexdrugs
Narniaaa
0467 81be 390
Reposted fromskatrix skatrix viamems mems
Narniaaa
Chciałabyś, żeby miłość dowiodła ci, że istnieje. Nie tędy droga. To ty masz dowieść, że istnieje.
— Éric-Emmanuel Schmitt
Reposted fromyourtitle yourtitle viaheart-shaped heart-shaped
Narniaaa
1236 b037 390
Reposted fromIriss Iriss viazapominanie zapominanie
Clothes | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viastripmymind stripmymind
Narniaaa
Nigdy nie byłam dobra w mówieniu tego, co chciałam wyrazić, nawet nie wiedziałam, czego tak naprawdę chcę.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viakonwalia konwalia
Narniaaa
6613 fc6e 390
Reposted fromobliviate obliviate viaucieknijmi ucieknijmi
Narniaaa
5051 5256 390
Reposted fromstefanson stefanson viaucieknijmi ucieknijmi
Narniaaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl